Typové stavby

Typové projekty roubených domů můžeme poskytnout na požádání.