Výhody roubených staveb

  1. Zdravé vnitřní prostředí – dřevo působí jako vnitřní klimatizace: filtruje a očišťuje vzduch v interiéru, pohlcuje pach z cigaretového kouře, částečně absorbuje prach a napomáhá udržovat vlhkost uvnitř stavby.
  2. Rychlé vytopení objektu – dřevo má přibližně stejnou tepelně akumulační schopnost jako beton, ale přitom má desetkrát nižší vodivost tepla. Roubená konstrukce má výborné tepelně akumulační vlastnost. Po zatopení se nejdříve ohřeje pouze vrchní vrstva. Proto se nám podaří roubenku rychle vytopit.
  3. Bydlení ve dřevě – roubená stavba nám přináší dobrý pocit z příjemného prostředí.
  4. Jednoduchá údržba.
  5. Dlouhá životnost.
  6. Stavba dotvářející krajinný ráz.
  7. Velká zásoba stavebního materiálu.
  8. Ekologická stavba – dominantní materiál je dřevo, což je obnovitelný zdroj.